Spis treści
02. Ebook

"Człowieka Nie można nauczyć,dopóki On sam nie zdoła siebie Odkryć, a tym Kimś kto pomaga mu Dotrzeć właśnie do tej Nieodkrytej Granicy jest ktoś taki jak Trener"

 

 

Bogumiła Reczek

1,2

SIŁA POZYTYWNEGO MYŚLENIA
I AFIRMACJI
WOBEC PRZEDSIEBIORCZYCH ZACHOWAŃ

Poznanie samego siebie jest kluczem do dokonania zmian we własnej osobowości.

Istota ludzka w sposób naturalny odczuwa sprzeciw wobec samodyscypliny, przy jednoczesnym zachowaniu dozy samokontroli. Wytworzenie samodyscypliny okazuje się być najcenniejszą zdobyczą życiową. Warunkuje ustawienie wiary na piedestale wobec pozostałych priorytetów osobistych i zawodowych. Ukształtowanie charakteru jest podstawą wypracowania zasad życiowych i kierowania się nimi. Ukształtowany charakter jest przesłanką efektywnego działania wynikającego z motywacji. Motywacja jest stanem możliwym w każdych warunkach i w każdym stanie.

Przedsiębiorczy człowiek to osoba niezależna. Niezależność rozumiana jako wolność, stwarza możliwości osobistego treningu i zarazem rozwoju. Istnieje wiele możliwości kształtowania pozytywnych życiowych nawyków w sferze: osobistej, zawodowej, finansowej. Ich intensywność zależy wyłącznie od determinacji.

Sposobem na wybór pozytywnego myślenia i kształtowanie sprzyjających okoliczności jest wykształcenie nawyku świadomości dokonywanych się przemian. Dążenie do tego, by stać się człowiekiem, jakim chciałoby się być, spowoduje, że pewnego dnia cel zostanie osiągnięty.

Ale by móc osiągnąć ten cel należy go precyzyjnie wyznaczyć.

Wyznaczyć nie jest tu rozumiane jako bezterminowe rozmyślanie, czy ciągłe marzenie, to terminowe skonkretyzowanie pragnień. Nadanie życiu określonej treści sprzyja zapanowaniu nad złymi nawykami i nadaje mu bogatszą treść. Złe nawyki niekiedy można zmienić w dobre nawyki i wykorzystać je dla planowania własnej przyszłości. Życie jest pełne niespodzianek i nigdy nie wiadomo, kiedy pojawią się okoliczności dla zrealizowania danego marzenia.

Pielęgnowanie życia wewnętrznego sprzyja, podobnie jak trening nad fizyczną sprawnością, kreowaniu energii, zapału i wytrwałości.

Birrność emocjonalna to niemoc psychiczna i fizyczna. Człowiek to mechanizm, a strategia jego działania zależy od planu, jaki sam dla siebie wyznaczy.

Mając na uwadze codzienną przydatność siły, należy pamiętać o higienie osobistej własnej psychiki. Konserwacji poddaje się przedmioty codziennego użytku, sprzęt gospodarstwa domowego, w komputerze instaluje się programy antywirusowe, samochody poddaje się przeglądom technicznym, lecz jak rzadko myśli się nad odświeżaniem własnego "Ja". To, co każdy powinien wiedzieć na dziś, jutro i pojutrze, to maksyma, że sposób myślenia wyznacza sposób działania.

1,2

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.


Copyright 2005-2014© Wszelkie prawa zastrzeżone.