Spis treści
02. Ebook

"Człowieka Nie można nauczyć,dopóki On sam nie zdoła siebie Odkryć, a tym Kimś kto pomaga mu Dotrzeć właśnie do tej Nieodkrytej Granicy jest ktoś taki jak Trener"

 

 

Bogumiła Reczek

1,2

SIŁA POZYTYWNEGO MYŚLENIA
I AFIRMACJI WOBEC PRZEDSIEBIORCZYCH ZACHOWAŃ

Zachowanie polegające na kodowaniu mentalności opartej na zazdrości i tłumieniu informowania otoczenia o zasłużonych osiągnięciach, sprzyja hamowaniu twórczości. Wyrabia przeświadczenie, że sukces i porażka ma inną rangę, a korzyści z tego zachowania dla samego siebie nie przybierają "przyjaznego wymiaru", są po prostu kolejnym etapem na danej drodze.

Dominuje tu zasada - to nic osobistego, to tylko ekonomia.

Tłumienie wyszukanych zachowań wynika z faktu, iż ludzie bardziej obawiają się sukcesu niż porażki. Dlatego należy stworzyć nowy wymiar, wymiar odważnego podejścia do samego siebie i otoczenia. Mówiąc o tym zagadnieniu konieczne jest rozpatrzenie aspektu etycznego, który dziś w środowisku politycznym, biznesowym, a nawet rodzinnym przybiera innych odcieni niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Szerzeniu takiego zjawiska sprzyja rozwój wiedzy i technologii, a co za tym idzie łatwość dostępu do informacji. Popularyzacja tych treści to zasługa głównie mediów, również tych elektronicznych, które odgrywają niebagatelną rolę, tworząc wirtualne wizerunki niekoniecznie pozytywnych bohaterów, nie poparte rzeczywistymi przesłankami.

Kim jest dzisiejszy młody człowiek? Buntownik? Marzyciel? Ambicjonalista? Lekkoduch? Aktywista? Przedsiębiorca? Bezrobotny? Główna zmiana w tendencji myślenia, jaka musi się dokonać, to postrzeganie przyszłości w kategoriach ryzykanctwa. Im większe ryzyko, tym więcej można zyskać. Kreowanie pozytywnej przyszłości zależy od pozytywnego nastawienia. To psychika narzuca stany emocjonalne. Indywidualną kwestią jest poddawanie się im w odpowiednich dawkach i we właściwym czasie, zgodnie z regułą "nie rób więcej, ale mądrzej". Przyjazne zachowanie jest nie tylko sprzymierzeńcem swojego twórcy, lecz także otoczenia. Przyjazne zachowania to kreowanie wizerunku samego siebie, a więc tworzenie marketingu osobistego. Okazuje się, że inni postrzegają nas w taki sposób, w jaki postrzegamy samych siebie. Budowanie etycznego autorytetu wobec własnej osoby to wytwarzanie nowego oblicza przy pomocy siły rekomendacji ze strony osób trzecich.

Krytyczne dochodzenie do postrzegania własnych słabości powinno sprzyjać wyciąganiu wniosków, a nie tworzeniu klimatu rozpaczy i rozczarowań.

Czas jest najlepszym nauczycielem.

Pozwala nam poznać to, czego jeszcze nie widzieliśmy i czego nie usłyszeliśmy. Współczesna epoka to nowa dynamiczna era budowania nowego bogactwa. Wciąż zmieniają się realia rynkowe a wraz a nimi wymagania wobec jednostek poruszających się na nim, które to tworzą ten rynek.

1,2

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.


Copyright 2005-2014© Wszelkie prawa zastrzeżone.