Spis treści
02. Ebook

"Człowieka Nie można nauczyć,dopóki On sam nie zdoła siebie Odkryć, a tym Kimś kto pomaga mu Dotrzeć właśnie do tej Nieodkrytej Granicy jest ktoś taki jak Trener"

 

 

Bogumiła Reczek

1,2

WPŁYW NIEDOSTOSOWANIA ZAWODOWEGO
NA RELACJE PRACOWNICZE

Rozpoznanie potrzeb prywatnych pracownika pomaga w planowaniu kierunku jego działań.

Przyda się tu umiejętność empatii i przewidywania. Im częstsze kontakty z pracownikami, szczególnie przybierające formę nieformalnych rozmów, tym skuteczniejsze wyjaśnianie nieporozumień i "uzdrowienie klimatu".

Ludzie mają prawo być słabi i popełniać błędy.

W pracy nie można okazywać i czuć leków oraz strachu. Takie zachowania mogą burzyć klimat organizacyjny. Wzajemne relacje należy rozpatrywać jako wspólne podejmowanie inicjatywy i działanie. Rozsądna współpraca to partnerstwo tworzące system pracy.

Każda jednostka funkcjonująca w organizacji ma własne cechy i predyspozycje osobowościowe przypisane jej poprzez stanowisko które zajmuje. Co jeśli wymagania stanowiskowe, a rzeczywiste zachowanie pracownika nie są spójne? Jego zachowanie stwarza problem? Odpowiedź jest prosta. Pracownik jest osobą powołaną do pracy w konkretnym celu. Ma on rozwiązywać problemy, a nie być problem.

Dla pracownika wymarzona praca to taka, która łączy pasję z osobistymi oczekiwaniami. Niekiedy jest to rozwój osobisty, czasami nabywanie umiejętności, ale przede wszystkim satysfakcja finansowa. Każdy człowiek ma coś co go wyróżnia. Może być to: wiedza, umiejętności, doświadczenie, uroda, mądrość życiowa. Z tego daru powinien korzystać, jemu zaufać i nim się kierować w wyborze drogi zawodowej.

Podawanie gotowych rozwiązań "zabija" myślenie jednostki.

Tylko przenoszenie odpowiedzialności wpływa na poczucie samorealizacji i odkrywania własnego potencjału. Pracownik ma możliwość tworzenie własnej wartości zawodowej oraz pozycji w hierarchii organizacyjnej. Pracownik powinien zawsze wiedzieć jakie korzyści daje firmie jego obecność.

Niedopasowanie personalne może wpływać w takim samym stopniu, jak niekompetencja zawodowa na wyniki pracy. Rozwiązaniem problemu są konstruktywne rozmowy pokazujące efektywność pracy. Pracownik zachęcony postawą managera powinien zmienić swoje nastawienie do pracy. Wprowadzenie harmonii wokół własnej osoby spowoduje uczucie mniejszego wysiłku oraz lepszą komunikację z zespołem.

Poczucie pełnej odpowiedzi merytorycznej za wykonywanie zadań przywraca zdrowy system funkcjonowania organizacji, szczególnie zwierzchnikowi którego rolą jest nie podawanie gotowych odpowiedzi, ale weryfikacja pomysłów. Podstawowym kryterium miary pracownika jest osiąganie przez niego wyznaczonych rezultatów. Dobry szef widzi starania i wysiłek swojego pracownika i z pewnością, przy wykazaniu dobrej woli ze strony podwładnego jest w stanie tak moderować jego zachowaniem, by sukces firmy był tożsamy z zadowoleniem pracownika. Brak zainteresowania zmianą postawy niefrasobliwego pracownika powinien prowadzić do zmiany personalnej.

1,2

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.


Copyright 2005-2014© Wszelkie prawa zastrzeżone.