Spis treści
02. Ebook

"Człowieka Nie można nauczyć,dopóki On sam nie zdoła siebie Odkryć, a tym Kimś kto pomaga mu Dotrzeć właśnie do tej Nieodkrytej Granicy jest ktoś taki jak Trener"

 

 

Bogumiła Reczek

1,2,3

KIERUNEK ROZOWOJU E-LEARNINGU W POLSCE NA PRZEŁOMIE 2010-2035

Jak kierunek zatrudnienia wyznacza kierunek e-szkolenia
Powszechnie wiadomo, że nakłady na kształcenie opłacają się jedynie wówczas, gdy w przyszłości mogą zostać wykorzystane. Nie potrzeba wielu szkół rolniczych skoro polityka państwa zmierza w stronę redukcji liczby zatrudnionychw rolnictwie, tak samo jak nie potrzeba wiedzy przestarzałej na temat pogramów takich jak PASCAL.

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku nauczania, nie potrzeba form kształcenia, które są nieefektywne i z których społeczeństwo może skorzystać w coraz bardziej ograniczonym zakresie z uwagi na nieregularne godziny pracy.
Struktura kształcenia wyznaczają zmiany na światowym rynku pracy. Oto najważniejsze z nich[2]:

  • młode kobiety wchodzą na wyższy stopień edukacji
  • grupy zawodowe które w przeszłości były liczne, obecnie stają się mniejsze (stanowiska urzędnicze pośród kobiet i, rzemiosło wśród mężczyzn)
  • wzrasta znaczenie kategorii profesjonalistów oraz techników
  • proporcja pracowników w zawodach podstawowych wzrasta

Z drugiej strony należy zauważyć, że siła robocza w Europie[2]:

  • starzeje się
  • zawiera coraz większy odsetek kobiet
  • jest coraz liczniej reprezentowana przez pracowników migrujących, zarówno legalnych, jak i niezarejestrowanych
  • częściej korzysta z pracowników czasowych i pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy
  • zwiększa zastosowanie nowych technologii.

Dzisiejsi  18-24 latkowie, którzy stanowią największą grupę użytkowników Internetu, za 20-35 lat jeśli ta tendencja się utrzyma,  będą stanowić tak samo liczną grupą, tyle że w najniższych przedziałach wiekowych. Z drugiej strony tendencja wzrastająca użytkowników nowych technologii, spowoduje że młode pokolenie nadal będzie korzystać z Internetu, a zatem dostępnego tą drogą e-nauczania[3].

1,2,3

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.


Copyright 2005-2014© Wszelkie prawa zastrzeżone.