Spis treści
02. Ebook

"Człowieka Nie można nauczyć,dopóki On sam nie zdoła siebie Odkryć, a tym Kimś kto pomaga mu Dotrzeć właśnie do tej Nieodkrytej Granicy jest ktoś taki jak Trener"

 

 

Bogumiła Reczek

1,2,3

KIERUNEK ROZOWOJU E-LEARNINGU W POLSCE NA PRZEŁOMIE 2010-2035


Elastyczne formy zatrudnienia a elastyczne formy nauczania

Coraz więcej osób zaczyna pracować w nieregularnym tempie, coraz mniej osób przychodzi do pracy stacjonarnej, a coraz częściej zaczyna się pracować w domu czy samochodzie, przed komputerem, z telefonem komórkowym czy mobilnym HTC, laptopem z dostępem do internetu, czy  BlackBerry. Tzw. „flexi-work”, czyli praca z wykorzystaniem technologii informacyjnych mobilnych (w Polsce nazywana telepracą), w krajach Europy Zachodniej jest wykorzystywana średnio w przypadku 11% firm.

W Polsce telepracą zajmuje się niecałe 2% polskich firm, podczas gdy np. w samej Irlandii obecnie w tej sposób zatrudnionych jest 31% a w 2014r będzie 39%.[1]

Elastyczne formy zatrudnienia wyznaczają większą swobodę działania w codziennym życiu. Ta wolność niezależność czasowa  zaczyna gwałtownie przenosić się w sferę nauki. Elastyczne kształcenie – to właście nic innego jak distance learning - czyli nauczanie za pomocą technologii mobilnych. Ta interakcja elastycznej pracy i nauki przyczynia się do ich powszechnej dostępności.

Rozwój techniki w życiu zawodowym spowodował, że ludzie w coraz młodszym wieku zaczynają zmagać się na niespotykaną dotąd skalę z różnego rodzaju schorzeniami będącymi skutkiem wielu godzin spędzonych przed komputerem czy w samochodzie. Konsekwencje zdrowotne dotykają choroby kręgosłupa, układy krążenia, zmęczenia psychicznego.

1,2,3

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.


Copyright 2005-2014© Wszelkie prawa zastrzeżone.