Spis treści
02. Ebook

"Człowieka Nie można nauczyć,dopóki On sam nie zdoła siebie Odkryć, a tym Kimś kto pomaga mu Dotrzeć właśnie do tej Nieodkrytej Granicy jest ktoś taki jak Trener"

 

 

Bogumiła Reczek

1,2,3

DEMOTYWACJA PRACOWNICZA
A NIEKOMPETENCJA ZAWODOWA

Jak działa mechanizm "niepobudzania" motywacji pracobiorcy w wyniku braku wiedzy i umiejętności zawodowych? To zagadnienie staje się problem wielu współczesnych społeczności zawodowych zmuszonych pracować pod okiem niedoświadczonych managerów. Struktura tego zagadnienia ma wysoce złożoną naturę i zapewne odpowiedź na to pytanie należy poddać starannej analizie.

Motywacja jest pierwszorzędnym czynnikiem podejmowania inicjatywy ze strony człowieka.

Takim prawem rządzi się sfera prywatna i zawodowa. Jego intensywność zależy od określonych zachowań: poczucia obowiązku, poczucia lojalności, chęci unikania trudności, a przede wszystkim chęci posiadania majątku.

Bodźce do działania wychodzą w pierwszej kolejności od samego pracownika, w drugiej kolejności wywoływane są bodźcami otoczenia zewnętrznego. Te pierwsze okazują się mieć decydujący wpływ na zachowania pracownika.

Motywowani mogą na zasadzie sprzężenia zwrotnego wpływać na decyzje motywującego,

bowiem między kierującym a podwładnymi zachodzi wzajemna interakcja.[1] Sama motywacyjna to wewnętrzny proces, który manifestuje się w zachowaniu lub działaniu człowieka. Przez motywację rozumie się coś, co pobudza do aktywności i nadaje kierunek. Istnieją dwa główne aspekty motywowanego zachowania:

aspekt pobudzania - źródła energii i aspekt kierunku działania.

Krótko mówiąc motywacja jest to chęć robienia czegoś, zależna od możliwości zaspokojenia przez to działanie jakiejś potrzeby danej jednostki.[2]

O ile zdefiniowanie motywacji okazuję się być mało skomplikowanie, o tyle demotywacja nie doczekała się swojego doniosłego miejsca w świecie nauki. Sformułowanie działań, które powodują określone niezamierzone zachowanie o kierunku przeciwnym do zakładanego przez przełożonych, można nazwać demotywacją pracowniczą. Świadome i nieświadome, oczywiste i nie jasne błędy innych potrafią stworzyć mistykę pracy na wymiar bezużyteczności w organizacji. Podłoże takich zachowań należy szukać w poziomie wiedzy i umiejętności zawodowych. Stąd wraz z pojęciem kompetencji pojawiła się definicja jej braku.

[1] Por. Zdzisław Jasiński, Motywowanie w przedsiębiorstwie , Placet, Warszawa 1998

[2] Por.Waldemar Bańka , Zarządzanie personelem teoria i praktyka, Adam Marszałek, Toruń 2003

1,2,3

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.


Copyright 2005-2014© Wszelkie prawa zastrzeżone.