Spis treści
02. Ebook

"Człowieka Nie można nauczyć,dopóki On sam nie zdoła siebie Odkryć, a tym Kimś kto pomaga mu Dotrzeć właśnie do tej Nieodkrytej Granicy jest ktoś taki jak Trener"

 

 

Bogumiła Reczek

1,2,3

DEMOTYWACJA PRACOWNICZA
A NIEKOMPETENCJA ZAWODOWA

Wystąpienie zakłócenia w komunikacji pracowniczej może być pierwszym objawem braku fachowości lub braku umiejętności udzielania porad. Każdy pracownik oczekuje od swojego przełożonego wsparcia. W płaskich strukturach pracowniczych motywacja egzystuje samoistnie i zyskuje specyficzny wymiar, gdyż każdy ma jasno sprecyzowany zakres zadań. Co innego w przypadku pozostałych struktur - wymagają analizy i kontroli.

W czasach funkcjonowania zasad rynkowych nie ma miejsca na marginalizowanie wysiłku psychicznego i fizycznego, frustracji, przepracowania i narastającego stresu. Każda jednostka ma prawo odczuwać poczucie dumy z własnej sprawności umysłowej i intelektualnej. Ważnym czynnikiem realizacji w środowisku zawodowym jest zapewnienie ciągłego dopływ prestiżu w oczach innych współpracowników. Dobrze zaprojektowany proces motywacyjny zaczyna się i kończy na poczuciu odczuwania satysfakcji z wykonywanej pracy.

Pracowniczy dyskomfort psychiczny rodzi się z "niemożności zmiany stanu faktycznego" szczególnie w sytuacji niedoskonałych procesów, wtedy gdy rozwiązania dostępne do przeprowadzenia w trybie natychmiastowym, stają się wymagalne w odległych odcinkach czasu. Poczucie samorealizacji wynika z popędu zaspokojenia własnych ambicji i utrzymywania stanu motywacji. W tym odniesieniu motywacja to przede wszystkim problemem rodzący się w umysłach.

Drogą do sukcesu w pracy zawodowej jest nie doskonałość, ale właściwe przygotowanie merytoryczne.

Wykonywanie określonych zadań w społeczeństwie określa funkcje pojmowane jako zawód wykonywany stanowiący o pozycji jednostki w hierarchii zawodowej i społecznej. Prestiż zawodowy to prestiż społeczny. Dychotomiczny podział uznania wynika jedynie z intensywności jego odczuwania. Niekompetencja pracownicza przełożonych to niezaspokojenie potrzeb jednostek podwładnych, rodzące w czasie niepotrzebne stany emocjonalne i dezorganizację pracę. Najważniejszą rolą każdej organizacji jest dopasowane do indywidualnych potrzeb pracownika właściwego instrumentu motywacyjnego. Idealnym przełożonym dla każdego pracownika byłby lider, przywódca działający w imię grupowego celu. Świadomość, że wszystko wokół można zmienić, powinna istnieć w każdym człowieku. Jeśli jednak nie można przekonać decydentów do zmian, należy zastanowić się nad zmianą kierunku działania i odnaleźć środowisko, gdzie funkcjonuje obok filozofii działania również filozofia myślenia.

1,2,3

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.


Copyright 2005-2014© Wszelkie prawa zastrzeżone.