Spis treści
02. Ebook

 

"Człowieka Nie można nauczyć,dopóki On sam nie zdoła siebie Odkryć, a tym Kimś kto pomaga mu Dotrzeć właśnie do tej Nieodkrytej Granicy jest ktoś taki jak Trener"

 

 

Bogumiła Reczek

1,2,3

DEMOTYWACJA PRACOWNICZA
A NIEKOMPETENCJA ZAWODOWA

Niekompetencja zawodowa pojmowana jest jako brak fachowości samego pracownika, a w szczególności i jego przełożonego. Na zmiany w poziomie wiedzy w odniesieniu do pracownika ma tylko i włącznie wpływ on sam. W tym kontekście brak wiedzy przełożonego jest nierozpoznawalny.

Wiele konfliktów i niepotrzebnych emocji to domena fałszywej wizji wszechwiedzącego pracodawcy/managera/przełożonego.

Demotywacja skutkuje obniżeniem absorpcji w wykonywaniu zadań i poleceń. Demonstracja potencjału pracownika nierzadko rodzi poczucie zagrożenia u niekompetentnego przełożonego, który z obawy przed podważeniem jego autorytetu podejmuje krótkowzroczne i nieprzemyślane decyzje. Lęk wyzwala u niego poczucie zagrożenia, a przez to zniekształca widzenie rzeczywistości, doprowadzając do skomplikowania zdrowych relacji społecznych.

W obecnych realiach rynkowych na znaczeniu zyskują pozapłacowe motywatory, choć wciąż zasadniczym motywatorem pozostaje wynagrodzenie. W zdecydowanej większości przypadków, szczególnie dla mężczyzn składnik płacowy okazuje się ważnym i głównym kryterium wyboru oferty zarobkowej. Podejście to różni się w odniesieniu do kobiet. Dla nich bezpieczeństwo i komfort psychiczny odgrywa priorytetową rolę. Wychodząc z założenia, że ludzie powinni realizować swoje plany i marzenia życiowe, należy skupić się na gromadzeniu majątku. Część pracowników obok aspektu finansowego wymaga od swojego środowiska pracowniczego właściwego traktowania, szacunku i uznania. Stąd rodzi się idea dychotomicznego podejścia do motywacji: materialistyczne i niematerialistyczne.

Dezorganizacja procesu motywacyjnego w pracy jest powodowana wymiarem nieświadomej niekompetencji i niekompetencji świadomej. W różnych stadiach ścieżki zawodowej odrywa ona różną rolę.

Poczatki problemów z motywacją w organizacji wynikają z zakłóceń w przepływie fachowych informacji.

Osobą odpowiedzialną, kierującą obiegiem informacji jest zawsze decydent. Nie zawsze jednak trzyma się on raz obranej ścieżki poglądowej. Zmiana wizji powoduje chaos informacyjny i dezorganizację pracy podwładnych. Nieustannie krytykowani i zniechęceni pracobiorcy zaczynają odchodzić od inicjatywy i wydajnościowych zachowań. Intensywność ich działań zaczyna słabnąć, i zamiast szukać aktywności i satysfakcji w codziennej pracy, poddają się stagnacji zawodowej. Zapominają o dynamizmie i szukają dobrych stron tej sytuacji do momentu, kiedy wartościowanie ich pracy nie spadnie do poziomu poniżej którego nie są w stanie dalej zaangażować się. Przełożony powinien pełnić rolę moderatora rozdającego wiedzę i doświadczenie, potrafiącego jednocześnie mądrze korzystać z potencjału swoich podwładnych. To on nadaje strategiczne kierunki działania, dlatego konieczne jest by umiejętnie zarządzał sobą, ludźmi i czasem. Ludziom nie wystarczą słowa i slogany - oczekują rzeczowych decyzji. W roli decydenta występuje zazwyczaj właściciel/manager, a jego zadanie polega na budowaniu dobrych stosunków międzyludzkich w wykonywaniu codziennych obowiązków. Oczekiwania takie spełnia jedynie mądry mentor.

1,2,3

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.


Copyright 2005-2014© Wszelkie prawa zastrzeżone.